100 национални туристически обекта

27. връх Руен

Българският дял на Осоговската планина е дълъг 102 км и широк до 30 км. Той е само една четвърт от цялата планина, но най-високият й връх Руен - 2251 м - се намира в пределите на България. Билото на планината е заоблено и тревисто, склоновете й са покрити с букови и дъбови гори, в които се срещат сърни.

Печатът се намира в х."Осогово".

Уебсайт в alle.bg